Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан үткәрелгән норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына бәйсез коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре

2017 елның 1 кварталы эчендә коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре

2017 елның 2 кварталы эчендә коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре

2017 елның 3 кварталы эчендә коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре

2017 елның 4 кварталы эчендә коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре

АРХИВ

2016 елда Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында  норматив хокукый актларның 33 проектына карата коррупциягә каршы экспертиза уздырылды.

Норматив хокукый актларның проектлары бәйсез коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен шулай ук Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында урнаштырыла. Отчетлар вакытында бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2016 елның 1 кварталында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 9 проектына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупцион факторлар ачыкланмады.

Моннан тыш, 2015 елның 1 кварталында ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 2  проекты урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2015 елда норматив хокукый актларның гомуми саны, аларга карата коррупциягә каршы экспертиза уздырылган - 34 акт. Коррупциогенлы факторлар ачыкланмады.

2015 елда ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 7 проекты урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2015 елның 4 кварталында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 16 проектына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупцион факторлар ачыкланмады.

2015 елның 4 кварталында ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 1 проекты урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2015 елның 3 кварталында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 3 проектына һәм ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының 1 боерыгына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупциогенлы факторлар ачыкланмады.

Моннан тыш, 2015 елның 3 кварталында ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 1 проекты урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2015 елның 2 кварталында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 7 проектына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупциогенлы факторлар ачыкланмады.

Моннан тыш, 2015 елның 2 кварталында ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 2 проекты һәм ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының 2 боерыгы урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2015 елның 1 кварталында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 7 проектына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупциогенлы факторлар ачыкланмады.

Моннан тыш, 2015 елның 1 кварталында ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгының 3 проекты урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

2014 елда Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы (алга таба - ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы)  тарафыннан ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыкларының 18 проектына коррупциягә каршы экспертиза уздырылды. Коррупциогенлы факторлар ачыкланмадылар.

Моннан тыш, 2014 елда ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә проектлар буенча бәйсез коррупциягә каршы экспертиза уздыру мөмкинлеге өчен 15  ТР Сәламәтлек саклау министрлыгыбоерыгы, боерыгының  проекты һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларының проектлары урнаштырылды. Бәйсез экспертлардан нәтиҗәләр килмәделәр.

Соңгы яңарту: 15 октябрь 2019, 9:59

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования