Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ихтыяҗлары өчен товарлар тәэмин итүгә заказлар урнаштыру, эшләрне үтәү, хезмәтләр күрсәтү турында мәгълүмат

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау Министрлыгы ихтыяҗлары өчен товарлар тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар урнаштыру турында мәгълүмат

 

ТР сәламәтлек саклау министрлыгы контрактлары турында мәгълүматны чыгару

 

2014 ЕЛНЫҢ 1НЧЕ ГЫЙНВАРЫНА ЧЫГЫМНАРНЫҢ СМЕТАСЫН ҮТӘҮ

 

Сатып алуның план-графиклары

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International