Статистик мәгълүматлар һәм күрсәткечләр

Россия Федерациясе субъектының дәүләт хакимияте органының эшчәнлеген мәгълүматый тәэминатына һәм масса-күләм мәгълүмат чараларына булышлык күрсәтүгә бюджет ассигнованиеләрен тоту турында отчет

Фактта  бирелгән дәүләт хезмәтләр сыйфатының билгеләнгән стандартларга ярашканлыгын бәяләү нәтиҗәләре

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International