Түләүсез юридик ярдәм

Түләүсез юридик ярдәм күрсәтү кысаларында гражданнарны кабул итү графигы

Дәүләт түләүсез юридик ярдәм системасы кысаларында түләүсез юридик ярдәм алуга хокукы булган гражданнар категориясе

Мәсьәләләр, алар буенча Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы гражданнарга түләүсез хокукый ярдәм күрсәтә

Гражданнарга түләүсез ярдәм күрсәтү буенча отчетлар

Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү өлкәсендә норматив хокукый актлар һәм документлар

Түләүсез хокукый ярдәм күрсәтүгә үрнәк булырлык гариза формасы

Гражданнар өчен анкета

ТҮЛӘҮСЕЗ ЮРИДИК ЯРДӘМ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International