Документлар

ТР Сәламәтлек саклау министрлыгы тикшерүләренең җыелма планы

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан кабул ителгән норматив хокукый актларга һәм бүтән карарларга риза булмыйча шикаять бирү тәртибе Тиешле карарларга яки эш итүләргә (эш итмәүгә) шикаять бирү судка билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

Тәртип 2002 елның 14 ноябреннән №138-ФЗ «Россия Федерациясенең Гражданнар процессуаль кодексы» (25нче бүлек. Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, урындагы кешеләрнең, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларын, эш итүләрен (эш итмәүләрен) дәгъвалау турында эшләр буенча  җитештерү), 1993 елның 27 апреленнән №4866-1 «Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен бозучы гамәлләргә һәм карарларга судка шикаять итү турында» Россия Федерациясе Законы тарафыннан билгеләнә.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International