Гражданнар мөрәҗәгатьләре

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының карарларын, эш итүләрен (эш итмәүләрен) шикаять итү «Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, бүтән дәүләт органнарының, аерым дәүләт яисә бүтән ачык вәкаләтләр бирелгән оешмаларның, урындагы кешеләрнең, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларын, эш итүләрен (эш итмәүләрен) дәгъвалау турында административ эшләр буенча  җитештерү» дигән Россия Федерациясенең Административ суд эшләрен башкару кодексының 22нче бүлегенә туры китереп башкарыла.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International