Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматлар

2014 елның 21 мартыннан №486 ТР сәламәтлек саклавының дәүләт учереждениеләре җитәкчеләренең  вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең керемнәре, мөлкәтләре  һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү тәртибе турында нигезләмәне раслау турында ТР ССМ Боерыгы

2013 елның 11 февраленнән №198 ТР ССМ дәүләт гражданлык хезмәтенең вазыйфалары урынына калган шәхесләрнең керемнәре, мөлкәтләре  һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү тәртибе турында нигезләмәне раслау турында ТР ССМ Боерыгы

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International