Лицензияләү буенча идарә

 

МӨҺИМ! Лицензиатларның лицензия таләпләрен үтәүләре артыннан дәүләт контролен (күзәтүен) гамәлгә ашыру һәм шундый контрольнең нәтиҗәлеге турында докладлар

2016 ел эчендә тикшерүләрнең җыелма планы

2015 ел эчендә тикшерүләрнең җыелма планы

Медицина эшчәнлегенә лицензияне алу өчен документларны хәзерләү буенча бер-бер артлы инструкция

Фармацевтик эшчәнлекне лицензияләү өчен документларны хәзерләү буенча бер-бер артлы инструкция һәм дәүләт пошлинасын түләү өчен счет реквизитлары

Нарк.чараларның һәм психотр.матдәләрнең әйләнешен лицензияләү өчен документларны хәзерләү буенча бер-бер артлы инструкция һәм дәүләт пошлинасын түләү өчен счет реквизитлары

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International